cha-me-nuoi-day-con

Giá trị khóa học mang lại

  • Cha mẹ có kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc hỗ trợ con về thể chất và tinh thần.
  • Cha mẹ có kỹ năng định hướng con, tạo lập, phát triển các thói quen, tư duy tích cực cho con

Nội dung khóa học

  • Nghề làm cha mẹ có khó không?
  • Biểu hiện cha mẹ thông thái là như thế nào?
  • Làm thế nào để trở thành cha mẹ thông thái trong nuôi, dạy con?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO