Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên, nhân viên, cán bộ trong trường học đều biết về vai trò của mình trong CTXH ở trường học và nắm được các phương pháp và quy trình can thiệp hỗ trợ học sinh gặp các vấn đề khó khăn trong môi trường học đường.
  • giáo viên, nhân viên, cán bộ trường học có kỹ năng công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh.

Nội dung khóa học

  • Công tác xã hội trường học là gì và vai trò của giáo viên trong CTXH trường học?
  • Làm thế nào để giúp đỡ hỗ trợ học sinh có những hoàn cảnh khó khăn theo hướng tiếp cận của CTXH?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO