Cùng con chọn nghề

Giá trị khóa học mang lại

  • Nhận diện năng lực và giúp đỡ con trong định hướng nghề nghiệp tương lai.
  • Hiểu được quy tắc 3H trong chọn nghề để hỗ trợ con
  • Hiểu và nắm vững triết lý Ikigai trong chọn nghề để đồng hành với con

Nội dung khóa học

  • Cùng con chọn nghề
  • Cha mẹ là người nhận diện năng lực của con?
  • Cha mẹ giúp đỡ con trong định hướng nghề nghiệp tương lai như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO