Giá trị khóa học mang lại

  • Nắm bắt được nhu cầu sử dụng Internet thực tế của con và hướng dẫn con sử dụng internet hiệu quả, an toàn.

Nội dung khóa học

  • Sử dụng Internet an toàn như thế nào?
  • Cha mẹ có thể nắm bắt nhu cầu và giúp đỡ con biết cách sử dụng internet an toàn như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO