cha-me-ban-ron-day-con-nhu-the-nao

Giá trị khóa học mang lại

  • Cán bộ công nhân viên có phương pháp để thấu hiểu con một cách nhanh chóng.
  • Cán bộ công nhân viên đảm bảo cân bằng giữa cuộc sống gia đình cá nhân và công việc.

Nội dung khóa học

  • 4 kiểu cha mẹ điển hình là gì?
  • Dạy con từ 3 gốc là gì
  • Phương pháp thấu hiểu con là gì?
  • Buông tay để con bay như thế nào?
  • Hỏi đáp như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO