Giá trị khóa học mang lại

  • Thấu hiểu và đồng hành cùng con an toàn bước qua tuổi dậy thì.
  • Biết cách đọc vị tuổi dậy thì qua công cụ định tính và định lượng.
  • Nắm được nghệ thuật đồng hành cùng con tuổi dậy thì.

Nội dung khóa học

  • Phụ huynh hiểu được rõ hơn về các vấn đề của con ở lứa tuổi dậy thì như thế nào?
  • Các cách để phụ huynh đồng hành cùng con, hỗ trợ con vượt qua dậy thì thành công?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO