cach-tang-dong-luc-lam-viec

Giá trị khóa học mang lại

  • Tăng cường động lực cho cán bộ công nhân viên, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
  • Cán bộ công nhân thấy được giá trị, có động lực trong công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Nội dung khóa học

  • Động lực khi làm việc là gì?
  • Động lực bên trong là gì?
  • Động lực bên ngoài là gì?
  • Quy trình tự tạo động lực là gì?
  • Quy trình tạo động lực cho người khác là gì?
  • Rèn 3 gốc để có động lực trong công việc bền vững
  • Giảm 3 độc để duy trình động lực trong làm việc
  • Hỏi đáp như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO