Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên nắm được các vấn đề về sự phát triển, các vấn đề về tâm lý của học sinh và phối hợp với gia đình có phương án thúc đẩy, hỗ trợ hoặc can thiệp kịp thời.

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu công cụ chẩn đoán, đánh giá sự phát triển và các vấn đề tâm lí của học sinh.
  • Làm thể nào để sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lí học sinh một cách hiệu quả?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO