Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên biết cách giao tiếp hiệu quả với học sinh nhằm đạt được mục tiêu giáo dục.

Nội dung khóa học

  • Giao tiếp ứng xử là gì?
  • Giao tiếp ứng xử của giáo viên cần theo những quy tắc nào và giao tiếp như thế nào để hiệu quả với học sinh?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO