Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên biết cách giao tiếp hiệu quả với phụ huynh học sinh, đặc biệt trong các tình huống điển hình hay gặp nhằm đạt được mục đích giáo dục, hỗ trợ học sinh.
  • Giáo viên có nguyên tắc và kỹ năng trong giao tiếp, đồng hành với phụ huynh trong hành trình giáo dục trẻ.

Nội dung khóa học

  • Các cách để giáo viên giao tiếp hiệu quả với phụ huynh học sinh? 
  • Các tình huống điển hình trong giao tiếp với phụ huynh học sinh là gì?
  • Để giao tiếp, đồng hành với phụ huynh trong hành trình giáo dục trẻ, giáo viên cần thực hiện những nguyên tắc và kỹ năng gì?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO