Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên nhận diện được các nguy cơ, các dấu hiệu quấy rối tình dục, cùng học sinh phòng ngừa cũng như ứng phó được các hành vi quấy rối tình dục.
  • Giáo viên biết hướng dẫn học sinh các quy tắc cơ bản trong phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục.

Nội dung khóa học

  • Quấy rối tình dục với học sinh là gì?
  • Làm sao để nhận biết và giúp đỡ trẻ phòng ngừa cũng như ứng phó với hành vi quấy rối tình dục?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO