Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên rõ sứ mệnh của chủ nhiệm lớp của mình, góp phần tạo nên lớp học hạnh phúc và những đứa trẻ hạnh phúc.
  • Giáo viên có nghệ thuật tổ chức họp phụ huynh, khen thưởng, kỷ luật học sinh, cách thức cảm hóa học sinh cá biệt.

Nội dung khóa học

  • Người giáo viên chủ nhiệm lớp là như thế nào?
  • Vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh của giáo viên chủ nhiệm lớp là gì?
  • Làm thế nào để trở thành người giáo viên chủ nhiệm lớp tuyệt vời trong mắt trẻ?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO