Giá trị khóa học mang lại

  • Trở thành người đồng hành tin cậy của con trong học tập và cuộc sống trên con đường trưởng thành.
  • Nắm vững nghệ thuật kết nối đồng hành với con.

Nội dung khóa học

  • Cha mẹ trở thành người đồng hành tin cậy của con trên con đường trưởng thành.

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO