Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên hiểu và nắm vững về nguyên tắc khen thưởng – kỷ luật tích cực.
  • Giáo viên có kỹ thuật khen thưởng – kỹ luật tích cực học sinh hướng tới lớp học hạnh phúc, ở đó học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Nội dung khóa học

  • Thế nào là khen thưởng – kỷ luật tích cực?
  • Để khen thưởng hay kỷ luật một cách tích cực cần thực hiện các nguyên tắc nào và thực hiện như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO