Nghệ thuật xây dựng lớp học hạnh phúc

  • Giáo viên nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của mình trong nghệ thuật xây dựng lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.
  • Giáo viên biết cách xây dựng lớp học hạnh phúc để mỗi ngày đến trường là một ngày vui cho cả thầy cô và học sinh

Nội dung khóa học

  • Như thế nào là một lớp học hạnh phúc?
  • Giáo viên đóng vai trò như thế nào trong xây dựng lớp học hạnh phúc?
  • Giáo viên cần làm gì để xây dựng lớp học hạnh phúc?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO