Giá trị khóa học mang lại

  • Cha mẹ hiểu và nắm được một số tình huống khó khi đồng hành cùng con.
  • Cha mẹ hiểu và tuân thủ nguyên tắc trong xử lý tình huống khó.
  • Cha mẹ thực hành được một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý tình huống khó.

Nội dung khóa học

  • Một số tình huống khó khi đồng hành cùng con là gì?
  • Cha mẹ hiểu và tuân thủ nguyên tắc trong xử lý tình huống khó như thế nào?
  • Cha mẹ thực hành được một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý tình huống khó.

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO