Giá trị khóa học mang lại

  • 8 loại hình trí thông minh
  • Cha mẹ nhận biết được năng lực, loại hình trí thông minh cho con. 
  • Cha mẹ biết cách khai phóng – phát triển trí thông minh và năng lực cho con. 

Nội dung khóa học

  • 8 loại hình trí thông minh là gì?
  • Cách thức phát triển trí thông minh cho con là gì?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO