Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên ứng dụng được phương pháp, kỹ thuật giảng dạy kĩ năng sống.
  • Giáo viên hiểu và thực hành được quy tắc 3H trong giảng dạy giá trị sống.
  • Giáo viên có thể thiết kế chương trình, xây dựng giáo án và tổ chức thực hiện thành thạo một tiết giảng giá trị sống cho học sinh phổ thông.

Nội dung khóa học

  • Giảng dạy giá trị sống là như thế nào?
  • Để dạy về giá trị sống giáo viên cần những phương pháp và kỹ thuật gì?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO