Giá trị khóa học mang lại

  • Giáo viên ứng dụng được phương pháp, kỹ thuật giảng dạy kỹ năng sống.
  • Giáo viên hiểu & thực hành được quy tắc 3H trong giảng dạy kỹ năng sống.
  • Giáo viên có thể thiết kế chương trình, xây dựng giáo án & tổ chức thực hiện thành thạo một tiết giảng kỹ năng sống cho học sinh phổ thông.

Nội dung khóa học

  • Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống là gì?
  • Để trở thành người giáo viên giảng dạy kỹ năng sống tích cực cần những gì và thực hiện như thế nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO