PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Giá trị khóa học mang lại

  • Mọi giáo viên đều có thể lên chương trình, xây dựng giáo án và tổ chức thực hiện thành thạo một tiết giảng kỹ năng sống cho học sinh.

Nội dung khóa học

  • Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống là gì?
  • Để trở thành người giáo viên giảng dạy kỹ năng sống tích cực cần những gì và thực hiện như thế nào?

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO