Giá trị khóa học mang lại

  • Giúp cán bộ công nhân viên có phương pháp cân bằng cảm xúc của mình trong công việc.
  • Giúp cải thiện môi trường làm việc, giảm căng thẳng, áp lực trong môi trường công sở.

Nội dung khóa học

  • Cảm xúc là gì?
  • Dấu hiệu nhận biết cảm xúc tiêu cực
  • 6 quy luật cơ bản của cảm xúc
  • Kỹ thuật thải độc cảm xúc
  • Hỏi đáp

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO