Giá trị khóa học mang lại

  • Biết cách cân bằng cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực trong quá trình nuôi dưỡng con.
  • Hiểu và hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển trí thông minh cảm xúc EQ của con.

Nội dung khóa học

  • Nghề làm cha mẹ có khó không?
  • Biểu hiện cha mẹ thông thái là như thế nào?
  • Làm thế nào để trở thành cha mẹ thông thái trong nuôi, dạy con?

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO