Chương trình đào tạo Trẻ em hạnh phúc giúp cho học sinh có một mùa hè ý nghĩa khi được tạo môi trường học tập, rèn luyện, trải nghiệm và học hỏi các giá trị để chuẩn bị hành trang bước vào một năm học mới, làm bàn đạp tiến vào tương lai thông qua việc:

Tham gia môi trường học tập, vui chơi, trải nghiệm với cách tiếp cận tập trung vào kích thích cảm xúc, suy nghĩ, tương tác và khơi dậy sự sáng tạo để hình thành suy nghĩ, thái độ, hành vi tích cực trong cuộc sống.

Phát triển các kỹ năng cần thiết, hình thành những giá trị sống tốt đẹp.

Thay đổi nhận thức, trải nghiệm và sáng tạo thông qua giáo dục bằng nghệ thuật tỉnh thức.

Hỗ trợ các em xây dựng những thói quen tốt, hình thành giá trị hài lòng, biết ơn với chính mình, cha mẹ và cuộc sống.

Điều chỉnh bản thân để có thể khơi dậy tiềm năng của mình, có phương pháp, mục tiêu, kế hoạch học tập hiệu quả để tỏa sáng.

BrainCare Edu xây dựng Chương trình đạo tạo Trẻ em hạnh phúc thành 2 Câu lạc bộ: Thiếu nhi khám phá và Thiếu niên đột phá.