the-nao-la-truong-hoc-hanh-phuc

Giá trị khóa học mang lại

  • Sự thống nhất, khoa học trong chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý nhà trường nhằm tạo ra môi trường giáo dục, học tập lành mạnh.
  • Giáo viên và học sinh cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học, từ đó, hạnh phúc sẽ lan tỏa đến phụ huynh và toàn xã hội.

Nội dung khóa học

  • Trường học hạnh phúc là gì?
  • Để xây dựng một ngôi trường hạnh phúc cần những tiêu chí gì?
  • Cán bộ quản lý cần hiểu vai trò và những kiến thức, kỹ năng cần thiết nào?

CHUYÊN GIA CỦA BRAINCARE

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN BRAINCARE ĐÃ THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN

ĐĂNG KÝ
TẬP HUẤN